نگاه

نگاه به طرح «۱۴۵۲» کیفی باشد/ تنها به فکر آمار‌دهی نباشیم

گروه فعالیت‌های قرآنی - مؤسسه قرآنی مجمع‌الحافظین قزوین گفت: حفظ قرآن کریم سختی‌های خاص خود را دارد و شاید ماه‌ها طول بکشد تا یک نفر بتواند یک جزء را حفظ کند؛ لذا اگر در طرح ۱۴۵۲ با محوریت جزء ۳۰ تأکید بر تعداد و آمار نباشد و بیشتر بر کیفیت برنامه تم ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد