بیشترین

بیشترین آسیب اجتماعی ناشی از اعتیاد است

استاندار قزوین گفت: اعتیاد بیشترین آسیب را به کشور و استان ما وارد می کند و همه باید بسیج شویم و ضمن پیشگیری با راهکارهای منطقی و تاثیرگذار و به روز با این پدیده مقابله کنیم. شعارسال: استاندار قزوین گفت: اعتیاد بیشترین آسیب را به کشور و استان ما وارد ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد