طرح

طرح حمل و نقل همگانی موجب تحول در جنوب شهر قزوین می شود

قزوین- مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه آهن گفت: طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) موجب توسعه جنوب شهر قزوین، رونق اقتصادی و گردشگری می شود. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد