رزمایش

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان البرز اجرا شد

قزوین- طرح هر مدرسه یک پایگاه رزمایش کمک مومنانه در شهرستان البرز اجرا شد. ...
طرح

طرح هر مدرسه یک پایگاه رزمایش کمک مومنانه در شهرستان البرز اجرا

قزوین- طرح هر مدرسه یک پایگاه رزمایش کمک مومنانه در شهرستان البرز اجرا شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد