شهریه

شهریه مهدهای کودک قزوین ثابت پرداخت می شود

ایلنا: مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: با توجه به تدوام تعطیلی مهد‌های کودک به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا والدین در صورت داشتن قرارداد مکتوب ملزم به پرداخت… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد