جانشین

جانشین پروری و آموزش فنی و حرفه ای در کشور جدی گرفته نشده است

قزوین- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جانشین پروری و آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در میان کارکنان دولت و بانکهامورد غفلت واقع شده و در عزل و نصب مدیران با چالش جدی مواجهیم. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد