ضرورت

ضرورت شناخت عناصر جمعیتی در برنامه ریزی امور

زاهدی با تاکید بر اینکه شناخت عناصر جمعیتی برای برنامه ریزی ضروری است، گفت: مسائل مربوط به جمعیت فقط با آمار صرف حل… ...
توزیع

توزیع ۲۴میلیون کیلوگرم آرد روستایی در قزوین

محمودی از توزیع بیش از 24 میلیون کیلوگرم آرد روستایی در استان قزوین در سال گذشته خبرداد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد