ساخت

ساخت و ساز در بافت فرسوده باید اقتصادی شود/منفعت مسکن مهر برای واسطه ها بود

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین گفت: اشتباه ما در ساخت و ساز این بود که شهرها را رها کردیم و به حاشیه پناه بردیم و مراکز شهرها فرسوده و ویرانه شد. شعارسال: عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین گفت: اشتباه ما در ساخت و ساز این بود که شهرها را رها کردیم و به ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد