دستگاههای

دستگاههای اقتصادی قزوین جذب سرمایه گذار را در اولویت قرار دهند

استاندار قزوین بر همکاری دستگاههای اقتصادی و اجرایی استان در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی تاکید کرد. شعار سال: عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و نمایندگان یک شرکت خودروساری که برای بررسی و جانمایی احداث کا ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد