سکوت

سکوت معنادار دستگاه‌های نظارتی درخصوص عملکرد پارک و علم و فناوری قزوین!

در گزارش اول از وضعیت پارک علم وفناوری استان قزوینبه بررسی برخی مشکلات واحدهای فناور و اتفاقات رخ داده در ستاد پارک علم و فناوری قزوین پرداختیم، از زمان انتشار آین گزارش تماس‌های متعددی جهت ارسال مستندات و بیان اتفاقات این مجموعه برقرار شد که ما را ب ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد