منافقان

منافقان قرآن را برای سوء‌استفاده می‌خوانند

گروه فعالیت‌های قرآنی - امام جمعه قزوین گفت: منافقان قرآن را برای سوء‌استفاده می‌خوانند و متذکر شدن و اثرپذیری از قرآن کار آنها نیست؛ اثرپذیری از قرآن کار خردمندانِ مؤمن است و آنها از آیات الهی اثر می‌پذیرند. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد