خیابان

خیابان «سپه» قزوين، نخستین خیابان ایران

گروه فرهنگی- یک راهنمای گردشگری گفت: خیابان سپه اولین گذری بوده که اسم «خیابان» را بر آن گذاشتند؛ این خیابان بعدها به نام «دولتی» و بعدازآن در سال 1307 به خیابان «سپه» تغییر نام پیدا کرد و در حال حاضر به نام خیابان «شهدا» نام‌گذاری شده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد