استان

استان باید از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استفاده نماید

قزوین (پانا) – نماینده ولی فقیه در استان قزوین در دیدار سرپرست مخابرات منطقه قزوین گفت: حذف قبض تلفن ثابت اقدام بسیار خوب و خوشحال کننده است. آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار آقای حسین پیلهفروشها، سرپرست مخابرات منطقه قزوین بر ضرورت توجه هر چ ...
ایستگاه

ایستگاه آتش نشانی ناحیه دانش در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری می رسد

قزوین (پانا) – نماینده ولی فقیه در استان قزوین در دیدار سرپرست مخابرات منطقه قزوین گفت: حذف قبض تلفن ثابت اقدام بسیار خوب و خوشحال کننده است. آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار آقای حسین پیلهفروشها، سرپرست مخابرات منطقه قزوین بر ضرورت توجه هر چ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد