قطع

قطع شریان حیاتی شهر زیر پایه پل‌ها

شعارسال: کنار خیابان می‌ایستم و به درختان وسط بلوار خیره می‌شوم که در باد گرم عصر تابستان بی خیال حرکت اتومبیل‌ها، سخاوتمندانه راه را برای تنفس شهر هموار می‌کنند؛ عکاس خبرگزاری می‌آید و به اتفاق هم راهی قبرستان قدیمی شهر می‌شویم. نزدیک «نوبلی» تعداد ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد