شناسایی

شناسایی افراد بی بضاعت در طرح کمک مومنانه

بخشی از جاده روستای «هیر سفید آب» و «انگور آزوج» و «کشکدر» الموت غربی بر اثر بارش شدید باران، تخریب شد. ...
قزوین،

قزوین، رتبه سوم جذب سرمایه گذار خارجی

در بسته خبرهای کوتاه استان قزوین، خبرهایی از تمدید اعتبار برگه معاینه فنی خودروها تا اعلام شماره جدید کالابرگ نفت سفید را می بینید. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد