حسینیه

حسینیه امینی‌ها؛ جلوه‌ای از هنر معماری در قزوین

گروه فرهنگی ــ حسینیه امینی‌ها، از خانه‌های زیبا و اعیانی قزوین است که توسط حاج محمدرضا امینی از اعیان و تجار قزوین در مغرب رودخانه دزج ساخته شد. اوایل این خانه کاربری مسکونی داشته است و ۱۵۰ سال پیش وقف حسینیه می‌شود و در وصیت‌نامه صاحب خانه قید شده ...
خیابان

خیابان «سپه» قزوين، نخستین خیابان ایران

گروه فرهنگی- یک راهنمای گردشگری گفت: خیابان سپه اولین گذری بوده که اسم «خیابان» را بر آن گذاشتند؛ این خیابان بعدها به نام «دولتی» و بعدازآن در سال 1307 به خیابان «سپه» تغییر نام پیدا کرد و در حال حاضر به نام خیابان «شهدا» نام‌گذاری شده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد