چهل

چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد در استان قزوین به کار خود پایان داد

مهر نوشت: چهل و هشتمین جشنواره فیلمهای علمی آموزشی رشد در استان قزوین به کار خود پایان داد. ...
چهل

چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد در استان قزوین به کار خود پایان داد

مهر نوشت: چهل و هشتمین جشنواره فیلمهای علمی آموزشی رشد در استان قزوین به کار خود پایان داد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد