خود

خود را با«فوق بحران» کمبود آب سازگار کنیم

به گفته وی: تغییر اقلیم و فوق بحران آب تا دهه آینده جدی است و باید با برنامه ریزی و اقدام عملی خود را برای سازگاری با این کم آبی آماده کنیم. شعارسال: شورای حفاظت از منابع اب استان قزوین به منظور بررسی وضعیت کمبود آب و ارائه راهکار عملیاتی برای خروج ا ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد