بررسی

بررسی چرایی عدم پیوند صنعت و دانشگاه/ حلقه‌های مفقوده کجا هستند؟

چند سالی است که بحث پیوند صنعت و دانشگاه مطرح شده و طی سال‌های اخیر این رابطه تا حدودی بهبود پیداکرده ولی به‌صورت کامل محقق نشده است؛ به‌راستی چه موانعی بر سر راه این پیوند وجود دارد؟ ایسنا طی میزگردی آن را بررسی کرده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد