فعالیت

فعالیت زنان در عرصه های اجتماعی باید برپایه الگوی سوم باشد

قزوین - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: فعالیت زنان در عرصه اجتماعی نه برپایه افراط و تفریط بلکه بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری باید بر اساس الگوی سوم باشد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد