رجب؛

رجب؛ بهار خودسازی

گروه معارف ــ نوید روح‌بخش و قدسی آمرزش و بخشش الهی در ماه پر خیر و برکت رجب به گوش می‌رسد، ماهی كه می‌توان آن را فصل نیایش و بهار خودسازی، ماهی از جنس نور، عشق، حضور و نو شدن، ماهی که ماه نیایش، بندگی، عبودیت و مناجات است برشمرد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد