کنگره

کنگره ۳هزار شهید استان قزوین در سطح ملی اطلاع رسانی شود

عبدالمحمد زاهدی گفت: اطلاع رسانی کمیته ها باید تقویت شده تا خبر، برگزاری این کنگره نه تنها در استان قزوین بلکه در سطح کشور باشد. شعار سال: عبدالمحمد زاهدی گفت: اطلاع رسانی کمیته ها باید تقویت شده تا خبر، برگزاری این کنگره نه تنها در استان قزوین بلکه ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد