پدیده

پدیده خزان درختان چنار

پدیده خزان به طور معمول در فصل پاییز و هنگام سرد شدن هوا رخ می دهد ولی در حالی که هنوز تابستان به نیمه نرسیده و شدت گرما همچنان تداوم دارد، درختان چنار در سطح خیابان های شهر قزوین به زردی گرائیده اند. شعارسال: خزان در فصل پاییز زیبایی خاص خود را دارد ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد