امنیت

امنیت شغلی و بیمه مهم ترین دغدغه بافندگان فرش

رئیس مرکز ملی فرش ایران امنیت شغلی و بیمه را مهم ترین دغدغه بافندگان فرش کشور دانست. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد