نهادینه‌شدن

نهادینه‌شدن فرهنگ انفاق موجب رفع محرومیت و فقر می‌شود

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: نهادینه‌شدن فرهنگ انفاق رفع محرومیت و فقر را به‌دنبال دارد.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد