بازخوانی

بازخوانی نقش انگلیس در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

گروه سیاست و اقتصاد ــ انگلیس به عنوان پشتیبان و طراح کودتا، نقش زیادی در روی کار آمدن رضاخان داشت. آنها پس از جنگ جهانی اول به دنبال تسلط بلامنازع بر ایران بودند و با عدم موفقیت در قرارداد ۱۹۱۹ و پیروزی بلشویک‌ها در روسیه، تصمیم گرفتند با روی کار آ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد