تکمیل

تکمیل طرح های نیمه تمام و احیا واحدهای تولیدی در اولویت قرار دارد

قزبوین- سرپرست فرمانداری شهرستان البرز گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام و کمک به احیای واحدهای صنعتی بحرانی برای بازگشت به چرخه تولید از اولویت های مسئولان در شهرستان البرز است. ...
خرید

خرید محصول کشاورزان در شهرستان البرز تسهیل شده است

قزوین- فرماندار شهرستان البرز گفت: با پیش بینی ۴ مرکز خرید تضمینی گندم و ۲ مرکز خرید کلزا شرایط خرید محصولات کشاورزی تسهیل شده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد