به

به درخواست های سرمایه گذاران در اسرع وقت رسیدگی شود

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین خواستار رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران در اسرع وقت شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد