مدیریت

مدیریت شهری در بهره‌گیری از ظرفیت بانوان موفق عمل کرد

مشاور و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: خوشبختانه شاهدیم زنان متخصص در سازمان‌هایی که نیاز به افراد متخصص دارد ورود می کنند، این بدین معنی است که مسئولان از مدیریت زنان در حوزه شهری استقبال می کنند. شعارسال: مشاور و مدیرکل امور بانوان و خ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد