فضای

فضای کسب و کار در استان قزوین مطلوب نیست

قزوین- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: شاخص های فضای کسب و کار از جمله اجرای قراردادها، سرمایه اجتماعی و ثبت مالکیت دراستان مطلوب نیست و باید بهبود یابد. ...
۴۳

۴۳ پرونده مالیاتی قزوین به شورای عالی مالیاتی کشور ارجاع شد

قزوین- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: امسال ۵۶ پرونده مالیاتی استان به شورای عالی مالیاتی کشور ارجاع و ۵۶ رای برای آنها صادر شده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد