۳.۵

۳.۵ میلیون ورزشکار زن در کشور ساماندهی شده است

معاون ورزش بانوان وزارت ورزش وجوانان گفت: ۳.۵ میلیون ورزشکار زن ساماندهی شده در بیش از ۴۰۰ سالن ویژه تمرین می کنند که افزایش سهم اعتباری و سالن های اختصاصی برای این گروه ضروری است. شعارسال: معاون ورزش بانوان وزارت ورزش وجوانان گفت: ۳.۵ میلیون ورزشکار ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد