ترویج

ترویج فرهنگ نیکوکاری نیازمند تعامل با رسانه هاست

قزوین- مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین گفت: ترویج فرهنگ نیکوکاری و نهادینه کردن کارهای خیرخواهانه نیازمند همکاری و مشارکت رسانه های گروهی است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد