قاچاق

قاچاق خاک کشور واقعیت ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قاچاق خاک کشور واقعیت ندارد و شایعه است.

...
بخشی

بخشی از دروس حوزوی به محیط زیست اختصاص یابد

قزوین- رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: برای ترویج فرهنگ زیست محیطی در جامعه پیشنهاد می کنیم بخشی از دروس حوزوی به محیط زیست اختصاص یابد تا از ظرفیت روحانیون در صیانت از محیط استفاده شود. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد