قهرمانی

قهرمانی تیم بسکتبال سه نفره دختران قزوین

ایلنا: تیم بسکتبال دختران قزوین در مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال سه نفره زیر ٢٣ سال به عنوان قهرمانی دست یافت. ...
اعزام

اعزام تیم قزوین به مسابقات گلبال قهرمانی کشور

ایلنا: تیم قزوین به مسابقات گلبال کم بینایان و نابینایان قهرمانی کشور به میزبانی بابلسر اعزام شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد