ایران

ایران اسلامی بدنبال تمدن سازی اسلامی است

قزوین- کارشناس فرهنگی و دینی گفت: ایران اسلامی بدنبال تمدن سازی و حاکمیت اسلام ناب محمدی در منطقه و تقویت روحیه خودباوری و ظلم ستیزی در میان مسلمانان و ملل مظلوم جهان است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد