آزمون

آزمون سراسری قرآن کریم شروع مناسب برای فعالیت‌های آینده استان

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصريح كرد: گروه فعالیت‌های قرآنی- رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: ششمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم روند مبارکی را در استان خواهد داشت و امیدواری ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد