تشکيل۱۰۶

تشکيل۱۰۶ پهنه در مراکز جهاد کشاورزي استان قزوين

۱۰۶ پهنه تاکنون در راستاي اجراي طرح نظام نوين ترويج کشاورزي در سطح مراکز جهاد کشاورزي استان قزوين تشکيل شده است . شعار سال: مهندس علي اکبر متقي فرد رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين در دومين جلسه ساماندهي مراکز جهاد کشاورزي استان قزوين ، افزود : د ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد