همراه

همراه با صدا و سیمای مرکز قزوین در یک روز تابستانی

مخاطبان صدا و سیمای مرکز قزوین می‌توانند برنامه‌های مورد نظر خود را در روز جمعه چهارم مرداد ماه در این جدول مشاهده کنند. ...
ممنوعیت

ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزد‌های انتخاباتی

استفاده از امکانات دولتی درتبلیغ فعالیت‌های نامزد‌های انتخاباتی مجلس ممنوع است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد