اهتمام

اهتمام سیاست‌گذاران و نخبگان معطوف به تحقق بیانیه گام دوم باشد

گروه سیاست و اقتصاد ــ کارشناس حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: باید همّ و غم سیاست‌گذاران، کارگزاران، نخبگان، لایه‌های اجتماعی مخاطب این حوزه و انواع تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی خصوصی و غیردولتی معطوف به ت ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد