علم‌اندوزی؛

علم‌اندوزی؛ بهترین مسیر برای مقابله با هجمه‌های دشمن

گروه اجتماعی - رئیس‌کل دادگستری قزوین گفت: افزایش دانش و علم‌اندوزی بهترین مسیر برای مقابله با هجمه‌های دشمن است و امروز جنگ در دنیا جنگ دانش است و اگر ما بتوانیم به خودباوری در حوزه‌های مختلف دست‌یابیم و وابستگی کمتری داشته باشیم بدون شک با بهره‌گیر ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد