دختر

دختر خوب سراغ دارید؟!

می‌گوید: عروسم باید چشم رنگی باشد، پوستش روشن باشد، وزنش فلان قدر و قدش بهمان قدر، سنش بیشتر از 24 سال نباشد، راستی! اگر شاغل هم باشد که چه بهتر، خانواده‌اش هم ترجیحاً کم‌جمعیت باشند و در منطقه‌های خوبی ساکن باشند، متدین و باحیا هم باشد؛ سری تکان می‌ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد