عدم

عدم حضور شورای صنفی دانشگاه امام خمینی (ره) در نشست هیئت رئیسه/ در شأن دانشجو نیست برای ابتدایی‌ترین نیاز‌ها به مسئولان مراجعه کند

دبیر شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: باتوجه به اینکه شورای صنفی مطالبات را در جلسات متعدد و دانشجویان به گوش مسئولان امر رسانده‌اند دیگر حرفی باقی نمی‌ماند تا نشست با هیئت رئیسه داشته باشند. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد