بیمه،

بیمه، مسکن و مشکلات معیشتی ‌خبرنگاران ‌در دستور کار قرار می‌گیرد

استاندار قزوین بر نقش اصحاب رسانه در جامعه تاکید کرد و گفت: بیمه، مسکن و مشکلات معیشتی ‌خبرنگاران ‌در دستور کار قرار می‌گیرد. شعارسال:استاندار قزوین بر نقش اصحاب رسانه در جامعه تاکید کرد و گفت: بیمه، مسکن و مشکلات معیشتی ‌خبرنگاران ‌در دستور کار قرار ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد