تقویت

تقویت امنیت قضایی موجب بهبود فضای کسب و کار می شود

قزوین- بازرس کل استان قزوین گفت: تقویت امنیت قضایی، به روز شدن قوانین و همراه کردن بخش خصوصی با دولت در اجرای قوانین به روز می تواند به بهبود فضای کسب و کار منجر شود. ...
بانکهای

بانکهای عامل میزان دقیق مطالبات خود از کارخانه فرنخ را اعلام کنند

قزوین- بازرس کل استان قزوین گفت: بانک های عامل یک هفته فرصت دارند تا میزان دقیق مطالبات، سود، دیرکرد و وضعیت پیگیری حقئقی خود را از کارخانه بحرانی فرنخ اعلام کنند تاتصمیم گیری کنیم. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد