عبدالرضا

عبدالرضا میقانی مدیرکل حوزه استاندار قزوین شد

با صدور حکمی از سوی زاهدی استاندار قزوین،عبدالرضا میقانی به سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار منصوب شد. شعارسال: به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین با صدور حکمی عبدالرضا میقانی را به سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد