توسعه

توسعه شهری و کیفیت طرحهای عمرانی از سوی شهرداری ها جدی گرفته شود

قزوین-مدیرکل شهری استانداری قزوین گفت: مدیریت منابع، توسعه شهری، فرهنگ شهرنشینی، کیفی سازی طرح های عمرانی از سوی شهرداران جدی گرفته شود تا موفقیت در کارها بیشتر شود. ...
تکمیل

تکمیل طرحهای نیمه تمام در شهرداری ها در اولویت باشد

قزوین- مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین گفت: شهرداری ها باید برنامه محور باشند و به جای آغاز طرح های جدید، تکمیل طرح های نیمه تمام را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد