پوشش

پوشش بیمه‌ای ۸۰ هزار آبیکی توسط تأمین اجتماعی

رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان آبیک به ارتقای این شعبه به رتبه تیپ نخست کشوری اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. شعارسال: رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان آبیک به ارتقای این شعبه به رتبه تیپ نخست کشوری اشاره کرد و گف ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد