۴۵

۴۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین تخریب شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۵ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع و تخریب شده است . شعارسال: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۵ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد