گشتی

گشتی در پایتخت خط و نگارگری ایران؛ از عالی‌قاپو تا چهلستون و سعدالسلطنه

چرا قزوین با آن همه داشته تاریخی و میراث طبیعی، نمی‌تواند به اندازه شیراز، یزد و اصفهان گردشگر جذب کند؟ این سؤالی است که مردم این شهر هر روز از خود می‌پرسند. آن هم وقتی که مسافران بی‌تفاوت از کنار آثار تاریخی دوره صفوی می‌گذرند یا سردرگم از آنها آدرس ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد