توسعه

توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون ضروریست

رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون ضروری است تا به نام تجاری تعاونی‌ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص کند. شعارسال: رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان قزوین گ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد